Skolan är ständigt i fokus i samtal i media, i lärarrum, på olika sociala medier och runt middagsborden. De flesta har en åsikt om skolan som grundar sig på egen eller andras erfarenheter, på utbildning som man genomgått eller kanske på forskning som man bedrivit eller tagit del av. Skolan nagelfars utifrån olika perspektiv och ständigt nya förslag kommer från alla håll för att göra skolan bättre, för att främja elevers lärande. Det är fint. Det är fint att så många vill bidra till att förbättra. Det är fint att så många engagerar sig.

Men ibland är det svårt när många tycker och tänker olika. Engagemanget för elevers lärande övergår titt som tätt i argumentation för det ena och mot det andra. Många olika professioner strider för att göra sina röster hörda och hävda sin rätt att uttala sig om hur skola ska bedrivas och vilka metoder som bör användas, på bekostnad av andra professioner. Denna strid gynnar inte elevernas lärande. Lärande och lärmiljö är komplext. En metod fungerar inte för alla och i alla sammanhang. Det beror på att vi människor är olika och finns i olika sammanhang och har olika erfarenheter med oss in i skolan.

Vad vi specialpedagoger, speciallärare, förstelärare, lärare, fritidspedagoger, elevassistenter, rektorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, skolkuratorer, läkare, socionomer, psykologer, politiker, hjärnforskare, arbetsterapeuter, logopeder, och föräldrar m.fl. behöver göra är att lyssna noga på varandra. Lyssna till den kunskap som andra besitter. Vi behöver reflektera tillsammans och analysera situationer tillsammans för att hitta de bästa sätten att utveckla skolan. Vi behöver lita till varandras professioner, inte försöka ta över varandras professioner eller vinna över andra professioner. Hjärnforskaren är inte specialpedagog, studie -och yrkesvägledaren är inte psykolog och logopeden är inte speciallärare. För att skapa en likvärdig skola för alla elever, oavsett förutsättningar, behöver vi allas kompetens.Vi måste se styrkan i olika professioner!

Det finns också många som har åsikter om vad som ska rymmas inom skolans uppdrag. Det finns många sätt att se det på. Dock har vi styrdokument som tydligt föreskriver skolans uppdrag och de ramar som skolan ska hålla sig till. Här kan vi inte kompromissa, utan måste följa de givna direktiven.

Malin Larsson, specialpedagog
Promovere Pedagogik
www.promovere.se