Har du någon gång känt dig utanför, fast tillsammans med andra? Har du någon gång känt att du inte passar in? Har du någon gång befunnit dig i en situation som är omöjlig för dig att hantera? Dra dig i så fall till minnes en sådan gång. Kanske var det på en fest, ett möte eller när du skulle göra något fysiskt i grupp. Kom dina bästa sidor och dina styrkor till sin rätt i den situationen? Delade du med dig av dina tankar och dina åsikter? Längtade du till nästa gång du skulle vara i samma situation? Förmodligen har du svarat nej på ovanstående frågor.

Många elever befinner sig i en sådan situation varje dag i skolan. De upplever inte delaktighet.

Begreppet delaktighet är mångtydigt och flera olika faktorer påverkar vår upplevelse av delaktighet. För att elever ska känna delaktighet behöver vi ständigt jobba med värdegrunden i allt vi gör. Vi behöver lyfta fram olikheter och styrkan i olikheter, men vi måste också våga prata om att vi alla har olika områden inom vilka vi behöver stöd och anpassningar från omgivningen. Delaktighet handlar om att delta och ta del på sina villkor i en miljö där man kommer till sin rätt. Delaktighet är ingenting som bara uppstår, utan det är vi som är tillsammans som skapar den.

Vi i skolan måste arbeta med att skapa delaktighet för att elever ska komma till sin rätt, kunna använda sig av sina styrkor och förmågor, kunna visa vad de kan, känna att de räknas och är viktiga och inte minst känna sig bekväma, trygga och välkomnade i skolan.

Gå tillbaka till den situation du tänkte på i början av läsningen. Vad hade du behövt för att känna dig delaktig? Du vet det, eller hur? Det vet ofta eleven också. Vi måste ta vara på elevens upplevelse av delaktighet och elevens förslag till förändringar och ta ansvar för att förändra för ökad delaktighet i skolan.

Läs om Promovere Pedagogiks studiedagar och föreläsningar om att arbeta med delaktighet här.